ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Adresa: Ul.17.novembra 31, 08301 Sabinov

Tel.: 051/4521840 Fax: 051/4520739 E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk

Hlavná stránka
Profil školy
Kronika
Personálne obsadenie
Štatistické údaje
Organizácia šk. roka
Záujmová činnosť
Školský klub detí
Partnerstvá
Aktivity školy
Comenius
Projekt ESF
Výchovný poradca
Špeciálny pedagóg
Prevencia závislostí
Aktuality
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Školská jedáleň
Zverejňovanie
Odkazy

 • Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdanie vysvedčení (30.06.2015)
 • Rozlúčka s deviatakmi (29.06.2015 o 12.30 hod v KC Na Korze)
 • Triednické práce (23.06. - 26.06.2015)
 • Hodnotiaca Pedagogická rada za 2. polrok šk. roka 2014/2015 (22.06.2015)
 • Ochrana človeka a prírody, didaktické hry - teoretická a praktická časť (19.06.2015, 22.06.2015)
 • Vedomostná súťaž The Best 2015 pre deviatakov (17.06.2015 na MsÚ Sabinov)
 • Cestujeme po regióne - Stará Ľubovňa - pre žiakov 3. ročníka (16.06.2015)
 • Škola v prírode - Kežmarské žľaby - pre žiakov 4. ročníka (15.06. - 19.06.2015)
 • Fotografovanie triednych kolektívov, žiakov a skupín (12.06.2015)
 • Technické a letecké múzeum Košice - exkurzia pre žiakov 7. ročníka (10.06. - 11.06.2015)
 • Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe (06.06. - 07.06.2015)
 • Výchovno-poznávací zájazd do Prahy pre žiakov 9. ročníka (03.06. - 07.06.2015)
 • Relaxačno-poznávací pobyt Taliansko - Grottammare pre žiakov 8. ročníka (01.06. - 10.06.2015)
 • Medzinárodný deň detí - športový deň v areáli kúpaliska Sabinov pre všetkých žiakov školy (01.06.2015)
 • Slávnostná akadémia (28.05.2015 o 15.30h v MsKS Sabinov)
 • Sakrálne pamiatky Prešova - exkurzia pre žiakov 7. a 8. ročníka (26.05.2015)
 • Blokové vyučovanie z Anglického jazyka a literatúry (21.05.2015)
 • Čistička odpadových vôd - Sabinov - Orkucany - exkurzia pre žiakov 6. ročníka (20.05.2015)
 • Exkurzia - Archeologické múzeum, Krajský archív - pre žiakov 5. ročníka (13.05.2015)
 • KOMPARO 2015 - testovanie žiakov 4. a 6. ročníka (07.05.2015)
 • Exkurzia žiakov deviateho ročníka do Oswiecimu a Krakowa (07.05.2015)
 • Holokaust - blokové vyučovanie z dejepisu pre žiakov 9. ročníka (04. - 06.05.2015)
 • Protidrogový koncert (30.04.2015 v MsKS Sabinov)
 • Flóra Bratislava - exkurzia (29.04. - 30.04.2015)
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (27.04. - 30.04.2015)
 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka (20.04. - 24.04.2015)
 • Koncert ZUŠ v MsKS Sabinov (20.04.2015)
 • Triedne aktívy RZ (20.04.2015 o 15.30 hod)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok školského roka 2014/2015 (20.04.2015)
 • Testovanie T9-2015 - 15. apríla 2015 - žiakom 1. až 8. ročníka je  v tento deň udelené riaditeľské voľno
 • Veľkonočné prázdniny (02.04. - 07.04.2015)
 • The School Dance - projekt (31.03.2015)
 • Deň učiteľov - celomestské oslavy (27.03.2015 o 10.00h v MsKS Sabinov
 • Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy (27.03.2015)
 • Svetový deň vody - exkurzia pre žiakov 3. ročníka (22.03.2015)
 • Interaktívna výstava fyzikálnych pokusov (19.03.2015)
 • Divadelné predstavenie v KC na Korze (17.03.2015)
 • Medzinárodný deň vody (12.03.2015)
 • Matematický expres - tímová online súťaž pre žiakov 7. až 9. ročníka (11.03.2015)
 • Čitateľský maratón (10.03.2015)
 • Trestná činnosť mladistvých - prednáška pre žiakov 8. ročníka (04.03.2015)
 • Fotografovanie portrétov (03.03.2015)
 • Jarné prázdniny (23.02. - 27.02.2015). Vyučovanie pokračuje 02.03.2015 (pondelok)
 • Polročné prázdniny (02.02.2015)
 • Hodnotenie výsledkov žiakov a odovzdanie výpisov klasifikácie za I . polrok šk. roku 2014/2015
  (30.01.2015 na 4-tej vyučovacej hodine)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka - Ski Drienica (26.01. - 30.01.2015)
 • Hodnotiaca Pedagogická rada za 1. polrok šk. roka 2014/2015 (26.01.2015)
 • Zápis detí do 1. ročníka (19.1. - 20.1.2015)
 • Burza informácií (12.01.2015 od 15.00 do 17.00hod v MsKS Sabinov)  <<pozvánka>>
 • Vianočné prázdniny (22.12.2014 - 07.01.2015, vyučovanie pokračuje 08.01.2015)
 • Vianočná rozprávka - MsKS Sabinov - pre žiakov I. stupňa (19.12.2014)
 • Zasadnutie žiackeho parlamentu (18.12.2014)
 • Vianočný koncert ZUŠ "Choď za svojím snom" (17.12.2014)
 • Vianočný program v meste (16.12.2014)
 • Vianočný program pre seniorov v MsKS Sabinov (11.12.2014)
 • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov a ich rodičov (11.12.2014)
 • Pytagoriáda - školské kolo (10. - 11.12.2014)
 • Okresné kolo Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry (10.12.2014)
 • Mikulášske vinšovanie v priestororch školy (5.12.2014)
 • Školy pre Afriku - zbierka Unicef (5.12.2014)
 • Expert Geniality Show - celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ (1.12.2014)
 • Konzultačné hodiny vo všetkých triedach (26.11.2014 od 13.30 do 16.00 hod)
 • Hodnotiaca Pedagogická rada za 1. štvrťrok šk. roka 2014/2015 (24.11.2014)
 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka (21.11.2014)
 • Týždeň zdravého životného štýlu (17.11. - 21.11.2014)
 • Sabinovská palička - súťaž v mažoretkovom športe (15.11.2014)
 • Matematické sústredenie pre vybraných žiakov 7. až 9. ročníka (12. - 13.11.2014)
 • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku: Little Red Riding Hood - 3. až 5. ročník,
  Peter Black 2  - 6. až 9. ročník (7.11.2014 v MsKS Sabinov)
 • Geograficko - dejepisná exkurzia do Planetária a Múzea v Prešove pre žiakov 5. ročníka (6.11.2014)
 • Komparo 2014 - testovanie žiakov 8. a 9. ročníka (6.11.2014)
 • Jesenné prázdniny (30.10. - 31.10.2014)
 • Exkurzia: Bratislava - Ostrihom - Viedeň pre žiakov 6.-7. ročníka (3.10. - 5.10.2014)
 • Koncert Integrácia 2014 - Mestská športová hala v Prešove (1.10.2014 o 10.00h)
 • Európsky deň jazykov - aktivity pre žiakov (26.9.2014) - vyučovanie ukončené o 12.00 hod.
 • Výchovno-vzdelávacia akcia "Dravé vtáky" (19.9.2014 - areál ZŠ Komenského v Sabinove)
 • Plenárne a triedne aktívy RZ (8.9.2014 o 15.30h)
 • Ochrana človeka, zdravia a prírody - praktická časť - pre žiakov II. stupňa (5.9.2014 od 8.30h do 12.00h)
 • Ochrana človeka, zdravia a prírody - teoretická časť (4.9.2014 - 4 vyučovacie hodiny)
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 (2. septembra 2014)
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014 (27.6.2014 o 8.45 hod)
 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka (26.6.2014 o 12.30 hod v Kultúrnom centre)
 • Oceňovanie úspešných žiakov primátorom mesta Sabinov (26.6.2014 o 10.00h na MsÚ Sabinov)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za II. polrok šk. roku 2013/2014 (23.6.2014)
 • Ochrana človeka a prírody, didaktické hry (19.6. - 20.6.2014)
 • 24 - hodinový maratón v bedmintone pre žiakov, ich rodičov, ale aj učiteľov (13.6. - 14.6.2014)
 • Aktivity školy v rámci Dní mesta Sabinov (9.6. - 14.6.2014)
 • Projekt "Správaj sa normálne" pre žiakov 5.E a 6.E (5.6.2014)
 • Relaxačno-poznávací pobyt Taliansko - Grottammare pre žiakov 8. ročníka (2.6. - 11.6.2014)
 • Návšteva DJZ v Prešove - pre žiakov I. stupňa (2.6.2014)
 • Koncoročné fotografovanie triednych kolektívov (28.5.2014)
 • Výchovný koncert ZUŠ Sabinov - 60. výročie (16.5.2014)
 • Dejepisno-biologická exkurzia - projekt Orange (14.5. - 16.5.2014)
 • Týždeň modrého gombíka - aktivita Unicef (13.5.2014)
 • KOMPARO - testovanie žiakov 4. a 6. ročníka (7.5.2014)
 • Exkurzia žiakov deviateho ročníka do Oswiecimu (30.4.2014)
 • Triedne aktívy RZ (28.4.2014)
 • Veľkonočné prázdniny (17.4. - 22.4.2014)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok šk. roka 2013/2014 (14.4.2014)
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre šiestakov (7.4. - 11.4.2014)
 • Základný plavecký výcvik pre piatakov (31.3. - 4.4.2014)
 • Riaditeľské voľno pre žiakov 1. až 9. ročníka (28.3.2014)
 • Exkurzia z biológie a dejepisu pre žiakov 5. ročníka do Košíc (26.3. a 27.3.2014)
 • Testovanie 9-2014 pre žiakov 9. ročníka (12.3.2014).
  Žiaci 1. až 8. ročníka majú v tento deň riaditeľské voľno.
 • Jarné prázdniny (3.3. - 7.3.2014)
 • Karneval pre žiakov I. stupňa (28.2.2014)
 • Skúšobné elektronické testovanie žiakov 5. ročníka a skúšobné papierové testovanie žiakov
  9. ročníka (17.2.2014)
 • Valentínska pošta (14.2.2014)
 • Polročné prázdniny (3.2.2014)
 • Hodnotenie výsledkov žiakov a odovzdanie výpisov klasifikácie za I . polrok šk. roku 2013/2014
  (31.1.2014 na 5-tej vyučovacej hodine)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka - Drienica (27.1. - 31.1.2014)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok šk. roku 2013/2014 (24.01.2014)
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ (20.1.-21.1.2014 od 13.30h do 15.30h)
 • Stretnutie rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka so zástupcami SOŠ a Gymnázií Sabinovského a Prešovského okresu (profesionálna orientácia žiakov) - 13. januára 2014 o 15.30 hod. v telocvični ZŠ
 • Vianočné prázdniny (23.12. - 7.1.2014). Vyučovanie pokračuje 8.1.2014 (streda)
 • Vianočné stretnutie zamestnancov školy (18.12.2013 o 13.00h v MsKS v Sabinove). Vyučovanie bude ukončené o 12.00h. V prevádzke nebude popoludní ani činnosť ŠKD.
 • Vianočný program žiakov pre klientov DSS v Sabinove (17.12.2013)
 • Týždeň jazykového vzdelávania - ANJ (16.12. - 20.12.2013)
 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia zamestnancov školy do Košíc (13.12.2013 o 12.30h). Vyučovanie bude z organizačných dôvodov ukončené o 12.00h. ŠKD bude riadne v prevádzke.
 • Vianočná burza (12.12.2013 od 9.00 do 11.00h v telocvični školy)
 • Mikulášske vinšovanie v priestoroch školy(6.12.2013)
 • Volejbalový turnaj zamestnancov školstva (6.12.2013 v Športovej hale Sabinov)
 • Školy pre Afriku - aktivita Unicef (6.12.2013)
 • Fotografovanie žiakov - portrétov (5.12.2013)
 • Deň otvorených dverí pre predškolákov MŠ v Sabinove (3.12.2013)
 • Prezentácia činnosti ZŠ pre rodičov predškolákov v MŠ v Sabinove (25.11.2013)
 • Športujeme bez bariér - 6. ročník športovej olympiády pre telesne postihnutých žiakov ZŠ a MŠ okresu Sabinov (21.11.2013 v Športovej hale Sabinov)
 • Konzultačné hodiny pre rodičov vo všetkých triedach (20.11.2013 od 13.35h)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok šk. roku 2013/2014 (18.11.2013)
 • Sabinovská palička 2013 (16.11.2013 v Športovej hale Sabinov)
 • KOMPARO - testovanie žiakov 8. a 9. ročníka (7.11.2013)
 • Jesenné prázdniny (30.10.-1.11.2013). Vyučovanie pokračuje 4.11.2013 (pondelok)
 • Imatrikulácia prvákov (25.10.2013 o 8.45 h v telocvični školy)
 • Integrácia 2013 - Steel Aréna Košice (15.10.2013)
 • Pedagogická rada (14.10.2013 o 13.30h v zborovni školy)
 • Kolaudácia viacúčelového ihriska (10.10.2013 o 14.30h)
 • Beseda pre dievčatá 6. ročníka - Čas premien (14.10.2013)
 • Výchovný koncert pre žiakov školy s protidrogovou tematikou (8.10.2013 v MsKS Sabinov)
 • Plenárne a triedne aktívy RZ (9.9.2013 o 15.30h)
 • Ochrana človeka a prírody - praktická časť - pre žiakov II. stupňa (6.9.2013 od 8.00h do 11.30h)
 • Ochrana človeka a prírody - teoretická časť (5.9.2013 - 4 vyučovacie hodiny)
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 (2. septembra 2013)
 • Letné prázdniny (1.7. - 31.8.2013)
 • Koniec školského roka - odovzdávanie koncoročných vysvedčení (28.6.2013)
 • Rozlúčka s deviatakmi (27.6.2013 o 12.30 hod v KC Na korze)
 • Ocenenie najlepších žiakov primátorom mesta (26.6.2013 o 10.00h v sobášnej miestnosti MsÚ Sabinov)
 • Škola v prírode - Detský raj, Tatranská Lesná - pre žiakov 4. ročníka (24. - 28.6.2013)
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody - praktická časť (21.06.2013)
 • Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2012/2013 (20.06.2013 o 12.00h)
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody - teoretická časť (20.06.2013)
 • Koncoročný výlet pre žiakov 9. ročníka (17. - 19.6.2013)
 • Prezentácia školy a jej aktivít počas Dní Sabinova 2013 (10. - 15.6.2013)
 • Rómsky talent - prednes poézie a prózy, spev rómskych a moderných piesní (12.6.2013)
 • Relaxačno-poznávací pobyt Taliansko - Grottamarre pre žiakov 8. ročníka (3.6. - 12.6.2013)
 • Exkurzia - Múzeum letectva Košice, Botanická záhrada - pre žiakov 7. ročníka (30. - 31.5.2013)
 • Fotografovanie triednych kolektívov, žiakov a skupín (29.5.2013)
 • Exkurzia - Archeologické múzeum, Botanická záhrada - pre žiakov 5. ročníka (23. - 24.5.2013)
 • Logická olympiáda - celoslovenské kolo (22.5.2013)
 • Projekt Comenius - návšteva partnerského mesta v Nemecku (20. - 23.5.2013)
 • Sabinovská športová liga (17.5.2013 v Mestskej športovej hale)
 • Prijímacie pohovory na SŠ pre žiakov 9. ročníka (13.5. a 16.5.2013)
 • Poznávacia exkurzia - Budapešť (15.5.2013)
 • Exkurzia Habakuky pre žiakov 5. ročníka (14.5.2013)
 • Výchovný koncert - organový - pre žiakov 7. a 8. ročníka (13.5.2013 o 11.00h)
 • Výchovný koncert pre žiakov 2. ročníka v ZUŠ (10.5.2013)
 • Vystúpenie mažoretiek v rámci Pentapolitany v Košiciach - EHMK 2013 (9.5.2013)
 • Červený kríž - prednáška pre žiakov 7. ročníka (7.5.2013)
 • KOMPARO - testovanie žiakov 4. a 6. ročníka (3.5.2013)
 • Blokové vyučovanie ANJ pre žiakov 5.C triedy (3.5.2013)
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (29.4.-3.5.2013)
 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia pre žiakov 9. ročníka: Oswiecim - Krakow (24.4.2013)
 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka (22.4.-26.4.2013)
 • Výchovný koncert ZUŠ pre žiakov školy (19.4.2013 v MsKS Sabinov)
 • Triedne aktívy RZ (18.4.2013 o 15.30h)
 • Obvodové kolo matematickej olympiády pre 6., 7. a 8. ročník (17.4.2013)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok šk. roka 2012/2013 (15.4.2013 o 13.30h)
 • UNICEF - prednáška pre žiakov 5.D a 6.A triedy (9.4.2013)
 • Veľkonočné prázdniny (28.3. - 2.4.2013)
 • Deň učiteľov - celomestské oslavy (22.3.2013 o 10.00h v MsKS Sabinov)
 • Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy (22.3.2013)
 • Pytagoriáda - okresné kolo (19.3.2013)
 • Projekt Comenius - návšteva partnerského mesta Pizzighettone v Taliansku (18.3. - 21.3.2013)
 • Chemická olympiáda - okresné kolo (15.3.2013 Lipany)
 • Hviezdoslavov Kubín - obvodové kolo (14.3.2013)
 • Testovanie 9-2013 pre žiakov 9. ročníka (13.3.2013)
 • Riaditeľské voľno pre žiakov 0. až 8. ročníka (13.3.2013)
 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády (11.3.2013 ZŠ Komenského Sabinov)
 • Fotografovanie portrétov žiakov školy (1.3.2013)
 • Divadelné predstavenie "Rysavá jalovica" pre žiakov 5. - 8. ročníka (26.2.2013 o 10.30h v MsKS)
 • Jarné prázdniny (18.02. - 22.02.2013)
 • Divadelné predstavenie pre žiakov navštevujúcich ŠKD (14.2.2013 v telocvični školy)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok šk. roka 2012/2013 (11.02.2013 o 13.30h)
 • Polročný karneval na ľade pre žiakov 3. až 5. ročníka (08.02.2013 na mestskom klzisku)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (4.2. - 8.2.2013 Drienica - Lysá)
 • Polročné prázdniny (01.02.2013)
 • Hodnotenie výsledkov žiakov za I. polrok 2012/2013 (31.01.2013 na 4-tej vyučovacej hodine)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. polrok školského roka 2012/2013 (28.01.2013 o 13.30 hod.)
 • Stetnutie rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka so zástupcami jednotlivých SOŠ a gymnázií v pôsobnosti okresov Sabinov a Prešov (17.1.2013 o 15.30 h v školskej jedálni)
 • Obvodové kolo Olympiády z Anglického jazyka a literatúry (17.01.2013)
 • Zápis do 1. ročníka základnej školy (14.1.-15.1.2013 od 13.30h do 16.30h)
 • Vianočné prázdniny (22.12. - 7.1.2013)
 • Volejbalový turnaj zamestnancov školy (14.12.2012)
 • Vianočný bazár (13.12.2012 v telocvični školy)
 • Obvodové kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (13.12.2012)
 • Zdobenie jedličky na námestí a jej rozsvietenie v meste (6.12.2012 o 16.30 h)
 • Návšteva divadelného predstavenia v DJZ v Prešove pre žiakov I. stupňa (6.12.2012)
 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia  pre deviatakov - Sanas Sabinov (6.12.2012)
 • Unicef - predajná výstava (5.12.2012)
 • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (4.12.2012)
 • Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov (3.12.2012)
 • Prerušenie štrajku (29.11.2012). Vyučovanie pokračuje 29.11.2012.
 • Časovo neobmedzený ŠTRAJK všetkých zamestnancov školy (od 26. novembra 2012 do odvolania)
 • Imatrikulácia prvákov (23.11.2012 o 9.30 hod. v telocvični školy)
 • Triedne aktívy RZ /konzultačné hodiny/ (22.11.2012 o 15.30 hod.)
 • Active English Week - Týždeň aktívneho jazykového vzdelávania pre žiakov 5. až 7. ročníka (19.-23.11.2012)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok školského roka 2012/2013 (19.11.2012 o 13.30 hod.)
 • Sabinovská palička 2012 - celoslovenská súťaž v mažoretkovom športe (17.11.2012)
 • 5. ročník športovej olympiády "Športujeme bez bariér" pre telesne postihnutých žiakov ZŠ a MŠ okresu Sabinov (16.11.2012 o 8.30 hod v Mestskej športovej hale Sabinov)
 • Muzikál "Fontána pre Zuzanu" pre žiakov 5. až 8. ročníka (15.11.2012 o 8.15 hod v MsKS)
 • Active English Week - Týždeň aktívneho jazykového vzdelávania pre žiakov 8. a 9. ročníka (12.-16.11.2012)
 • Športový deň pre MŠ (8.11.2012)
 • Exkurzia do hvezdárne a planetária v Prešove pre žiakov 5. roč. (8.11.2012)
 • Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka Komparo (8.11.2012)
 • Týždeň vedy a techniky na našej škole - prezentácia žiackych projektov a pomôcok (5.11. - 9.11.2012)
 • Jesenné prázdniny (31.10. - 2.11.2012). Vyučovanie pokračuje 5.11.2012 (pondelok)
 • Výchovný koncert Pesničky z vrecka pre veselé decká pre žiakov 1. - 5. roč. (24.10.2012 v MsKS Sabinov)
 • Výchovný koncert Vzdušné zámky pre žiakov 6. - 9. ročníka (24.10.2012 v MsKS Sabinov)
 • Exkurzia do STM v Košiciach - výstava modelov a vynálezov Leonarda da Vinciho (23.10.2012)
 • Poznávacia exkurzia Bratislava - Ostrihom - Viedeň (5.10. - 7.10.2012)
 • Obvodové kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat (3.10.2012)
 • "Očová, Očová ..." výchovný koncert pre žiakov školy (2.10.2012)
 • Noc výskumníkov - 8.A (28.09.2012 - OC Optima Košice)
 • Koncert INTEGRÁCIA 2012 (27.09.2012 - Steel Aréna Košice)
 • Prírodovedná exkurzia - Vysoké Tatry - 7.B (26.09.2012)
 • Zapojenie zamestnancov školy do ŠTRAJKU (13.09.2012). V tento deň bude prerušené vyučovanie.
  V prevádzke nebude ani ŠKD ani ŠJ. Vučovanie bude pokračovať 14.09.2012
 • Cestujeme po regióne - Gejzír - Herľany - žiaci 4. ročníka (12.09.2012)
 • Účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody - praktická časť pre žiakov II. stupňa (12.09.2012)
 • Plenárne a triedne aktívy RZ (6.9.2012 o 15.30 h)
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013 (3.9.2012)
 • Letné prázdniny (2.7. - 31.8.2012)
 • Koniec školského roka - odovzdávanie koncoročných vysvedčení (29.6.2012)
 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka (28.6.2012 o 12.30 h)
 • Oceňovanie úspešných žiakov primátorom mesta (26.6.2012 o 10.00 hod v obradnej sieni MsÚ Sabinov)
 • Ochrana človeka a prírody - II. stupeň - praktická časť (22.6.2012)
 • Klasifikačná porada za II. polrok šk. roku 2011/2012 (21.6.2012 o 12.00 h)
 • Ochrana človeka a prírody - II. stupeň - teoretická časť - 4 vyučovacie hodiny (21.6.2012)
 • Dni Sabinova - prezentácia žiakov našej školy (14.6.-16.6.2012)
 • Návšteva detí a oficiálnej delegácie z partnerského mesta Cubuk (Turecko) (11.6.2012)
 • 30. výročie folklórneho súboru Sabinovčan - vystúpenie pre žiakov (8.6.2012 v MsKS)
 • Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe - Mestská športová hala Sabinov (2.6.-3.6.2012)
 • Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe - sprievod mestom (1.6.2012 o 18.30 h)
 • Výchovno-poznávacia exkurzia - Chorvátsko /Gradac/ - žiaci 8. ročníka (1.6.-10.6.2012)
 • Medzinárodný deň detí - športové dopoludnie (1.6.2012)
 • Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia školy (25.05.2012 o 15.00 hod v MsKS Sabinov)
  Žiaci majú v tento deň riaditeľské voľno.
 • Muzikál ZUŠ "Pinocchio" pre žiakov školy (18.5.2012 v MsKS Sabinov)
 • Prednes poézie a prózy "Dobrá rómska víla Kesay" (18.05.2012)
 • Exkurzia žiakov z fyziky do Múzea letectva v Košiciach pre žiakov 7. ročníka (16. - 17.05.2012)
 • Spevácka súťaž Romaňi Giľi - Rómska pieseň 2012 (16.05.2012)
 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka (14.5. - 18.5.2012)
 • Fotografovanie triednych kolektívov, žiakov a skupín (10.5.2012)
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (7.5. - 11.5.2012)
 • Literárna exkurzia - Habakuky Donovaly - pre žiakov 5. ročníka (4.5.2012)
 • Testovanie Komparo žiakov 4., 6. a 8. ročníka (26.04.2012)
 • Divadelné predstavenie Na skle maľované pre žiakov 5. - 9. ročníka (19.04.2012 o 8.15h v MsKS)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za III. štvrťrok šk. roka 2011/2012 (17.04.2012 o 13.30h)
 • Exkurzia žiakov do Poľska - Oswiecim, Krakow (13.04.2012)
 • Veľkonočné prázdniny (5.4. - 10.4.2012)
 • Exkurzia z fyziky pre žiakov 8. ročníka do Slovenského technického múzea v Košiciach (4.4.2012)
 • Celomestské oslavy Dňa učiteľov (30.3.2012 o 10.00 h v MsKS)
 • Plenárne a triedne aktívy RZ - voľby členov Rady školy za rodičov (29.3.2012 o 15.30 h)
 • Exkurzia z fyziky do Planetária v Prešove pre žiakov 9. ročníka (26. a 27.3.2012)
 • Exkurzia z dejepisu do Košíc pre žiakov 5. ročníka (20. a 21.3.2012)
 • Prezentácia projektu OP Vzdelávanie (15.3.2012)
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2012 (14.3.2012)
 • Kultúrny program žiakov školy k MDŽ (12.3.2012 o 15.00 h v malej telocvični)
 • Finále obvodového kola v basketbale chlapcov (9.3.2012)
 • Divadelné predstavenie v angličtine EUROTRIP v MsKS pre žiakov 7.-9. ročníka (8.3.2012)
 • Jarné prázdniny (27.2. - 2.3.2012)
 • Športovo-kultúrne dopoludnie pre žiakov 1. až 9. ročníka (24.2.2012)
 • 17-tka má talent (22.2.2012)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (13.2. - 17.2.2012)
 • Polročné prázdniny (3.2.2012)
 • Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení (31.1.2012)
 • Klasifikačná porada za I. polrok šk. roku 2011/2012 (26.1.2012 o 13.00 h v zborovni školy)
  Všetky ročníky budú mať len 5 vyučovacích hodín.
 • Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka s účasťou zástupcov jednotlivých SOŠ
  a gymnázií v pôsobnosti okresov Sabinov a Prešov (16.1.2012 o 15.30 h v školskej jedálni)
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ (16.1. - 17.1.2012)
 • Vianočné prázdniny (23.12.-8.1.2012)
 • Vianočný bazár (9.12.2011 vo veľkej telocvični od 8.30 do 11.00 hod)
 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka (6.12.2011 o 9.00 h v telocvični školy)
 • Triednická hodina (6.12.2011) na 5. - tej vyučovacej hodine.
  Všetky ročníky budú mať len 5 vyučovacích hodín
 • Mikulášska slávnosť v kinosále MsKS Sabinov (5.12.2011 o 8.15 h pre 1. až 4. ročník)
 • Filmové predstavenie pre všetkých žiakov školy (1.12.2011 v MsKS Sabinov)
 • Muzikál "Neberte nám princeznú" pre žiakov 5. - 9. ročníka (24.11.2011 v MsKS Sabinov)
 • Muzikál "Popletená princezná" pre všetkých žiakov 1. – 4. ročníka (21.11.2011 v MsKS Sabinov)

 • Celoslovenská súťaž v mažoretkovom športe – Sabinovská palička (19.11.2011 v Mestskej
  športovej hale v Sabinove)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok šk. roka 2011/2012 (14.11.2011)
 • Fotografovanie triednych a individuálnych kolektívov (9.11.2011)
 • Vstupné testovanie KOMPARO žiakov 5. ročníka a výstupné testovanie KOMPARO
  žiakov 9. ročníka (8.11.2011)
 • 4. ročník okresnej športovej paraolympiády ,,Športujeme bez bariér“ pre telesne  postihnutých žiakov ZŠ a MŠ a ich rodičov (4.11.2011 o 9.00 v Športovej hale v Sabinove)
 • Jesenné prázdniny (28.10. - 31.10.2011)
 • Filmový festival - film spojený s besedou na tému holokaust pre žiakov 8. a 9. ročníka
  (25. - 26.10.2011 v KC na Korze v Sabinove)
 • Metodický deň pre učiteľov anglického jazyka (24.10.2011 o 9.00 hod) - viac
 • Exkurzia do Botanickej záhrady v Košiciach pre žiakov 5. ročníka (20.10.2011)
 • Výchovný koncert pre žiakov II. stupňa (19.10.2011)
 • Propagácia dravých vtákov pre žiakov 1. - 9. ročníka (28.9.2011 od 10.00 do 11.15 hod v areáli SOŠ Sabinov) - akciu zabezpečuje organizácia Zayferus - spoločnosť na ochranu dravých vtákov (www.zayferus.cz)
 • Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody (14.9. a 16.9.2011)
 • Plenárne a triedne aktívy RZ (12.9.2011 o 15.30h)
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012 (5.9.2011)
 • Letné prázdniny (1.7.2011 - 31.8.2011)
 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2010/2011 (30.6.2011 o 8.30 h)
 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka (29.6.2011 o 12.00 h v Kultúrnom centre Korzo)
 • Poznávacia exkurzia pre žiakov 9. ročníka do Prahy (22.6.-25.6.2011)
 • Klasifikačná porada za II. polrok šk. roka 2010/2011 (22.6.2011 o 12.45 h v zborovni školy)
 • Výchovno-poznávacia exkurzia - Chorvátsko /Gradac/ - žiaci 8. ročníka (3.6.-12.6.2011)
 • Športové dopoludnie pre žiakov I. stupňa (3.6.2011)
 • Divadelné predstavenie "Ženský zákon" pre žiakov 6. až 9. ročníka (3.6.2011 o 8.00 h v MsKS Sabinov)
 • Filmové predstavenie pre žiakov 1. až 5. ročníka (1.6.2011 o 9.00 h v MsKS Sabinov)
 • Fotografovanie triednych kolektívov a kamarátskych skupín (31.5.2011)
 • Škola v prírode - Tatranská Lesná (Detský raj) - pre žiakov 2.A a 4.A triedy (23.5.-27.5.2011)
 • Súťaž v speve rómskych piesní "Rómska pieseň" (26.5.2011 v školskej knižnice)
 • Exkurzia z fyziky pre žiakov 7. ročníka do Leteckého múzea v Košiciach (20.5.2011)
 • Prednes poézie a prózy "Dobrá rómska víla Kesaj" (16.5.2011 v školskej knižnici)
 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka (16.5.-20.5.2011)
 • Cestujeme po regióne - exkurzia do Herľan - žiaci 3. ročníka (12.5.2011)
 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (2.5.-6.5.2011)
 • Okresný metodický deň (26.4.2011)
 • Veľkonočné prázdniny (21.4. - 26.4.2011)
 • UNICEF - školenie pracovníkov školy našimi žiakmi (18.4.2011)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok školského roka 2010/2011 (18.4.2011)
 • Exkurzia z fyziky do Planetária v Prešove (18. - 19.4.2011)
 • Školské kolo súťaže Slávik Slovensko 2011 (13.4.2011 v školskej knižnici)
 • Návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku pre žiakov 7. až 9. ročníka (13.4.2011 v MsKS)
 • Exkurzia pre žiakov 5. ročníka - Múzeum a Štátny archív v Košiciach (12.4. a 14.4.2011)
 • Beseda o vzájomnom spolunažívaní rómskych a nerómskych žiakov (8.4.2011)
 • Vyhodnotenie školskej fotografickej súťaže (8.4.2011)
 • Prezentácia krúžkovej činnosti Rómsky život (Romano dživipen) - aktivita projektu "Využime šancu - vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo" (31.3.2011 o 15.00h v MsKS)
 • Celomestské oslavy Dňa učiteľov (25.3.2011)
 • Exkurzia žiakov 8. ročníka do Slovenského technického múzea v Košiciach (22.3.2011)
 • 17-tka má talent (18.3.2011)
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (9.3.2011)
 • Jarné prázdniny (28.2. - 4.3.2011)
 • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín (24.2.2011)
 • Koncert ZUŠ pre všetkých žiakov školy (22.2.2011 v MsKS v Sabinove)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka (7.2. - 11.2.2011 v rekreačnej oblasti Drienica - Lysá)
 • Protidrogové prednášky pre žiakov školy (4.2. a 8.2.2011)
 • Polročné prázdniny (31.1.2011)
 • Odovzdávanie polročných vysvedčení (28.1.2011)
 • Karneval pre žiakov I. stupňa, koncert "Vývoj tanca" pre žiakov II. stupňa (28.1.2011)
 • Klasifikačná porada za I. polrok šk. roka 2010/2011 (24.1.2011)
 • Zápis detí do 1. ročníka (17.1. - 18.1.2011) - viac
 • Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka s účasťou zástupcov jednotlivých SOŠ
  v pôsobnosti okresov Sabinov a Prešov (17.1.2011 o 15.30 h v školskej jedálni)
 • Vianočné prázdniny (23.12.2010 - 9.1.2011)

 • Vianočný bazár (16.12.2010 o 9.00 h vo veľkej telocvični) - pozvánka

 • Poznávací zájazd do Budapešte (9.12.2010)

 • Fotografovanie žiakov (8.12.2010)

 • Divadelné predstavenie "Tajomný hrad v Karpatoch" pre žiakov 7. až 9. ročníka (2.12.2010 v DJZ v Prešove)

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka (29.11. 2010 o 9.30 h v školskej jedálni) - pozvánka

 • 3. ročník športovej olympiády Športujeme bez bariér pre zdravotne /telesne/  postihnutých žiakov ZŠ a MŠ a ich rodičov (26.11.2010 o 9.00 v Športovej hale v Sabinove)

 • Sabinovská palička - celoslovenská súťaž v mažoretkovom športe (20.11.2010 v Športovej hale v Sabinove)

 • Aktivity pre žiakov v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám (15. - 19.11.2010) - beseda s psychológom, rozhlasová relácia, výtvarná súťaž

 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok šk. roka 2010/2011 (15.11.2010 o 13.30 h v zborovni školy)

 • Exkurzia žiakov 5. ročníka do Planetária v Prešove (15.11.2010)

 • Divadelné predstavenie pre žiakov I. stupňa (11.11.2010)

 • Zasadnutie žiackej rady a vedenia školy (10.11.2010)

 • Slávnostné odovzdanie rekonštrukcie ZŠ (5.11.2010 o 11.30 h v priestoroch školy)

 • Jesenné prázdniny (29.10. - 2.11.2010)

 • Exkurzia žiakov 6. a 8. ročníka do Košíc - Slovenské technické múzeum, Prírodovedné múzeum,
  Múzeum voskových figurín (19.10. - 20.10.2010)

 • Exkurzia žiakov do Poľska - Oswiecim, Krakow (14.10.2010)

 • Ochrana človeka a prírody - účelové cvičenie pre žiakov II. stupňa (24.9.2010)

 • Výchovný koncert "Smery v rockovej hudbe" pre žiakov 6 - 9. ročníka (23.9.2010 v Športovej hale)

 • Divadelné predstavenie v MsKS "Cisárové nové šaty" pre žiakov 2. až 5. ročníka (14.9.2010)

 • Plenárne a triedne zasadnutia RZ (9.9.2010 o 15.30 h)

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2010/2011 (2. september 2010)

 • Letné prázdniny (1.7.2010 - 31.8.2010)

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2009/2010 a odovzdávanie koncoročných vysvedčení (30.6.2010)

 • Rozlúčka so žiakmi 9. ročníka (29.6.2010 o 12.00 h - Kultúrne centrum na Korze)

 • Oceňovanie žiakov primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ (24.6.2010 o 10.00 h)

 • Klasifikačná porada za II. polrok školského roka 2009/2010 (22.6.2010 o 11.45 h v zborovni)
  I. stupeň: 4 vyučovacie hodiny
  II. stupeň: Ochrana človeka a prírody /teoretická časť/

 • Týždeň matematiky pre žiakov 6. ročníka (14.6. - 18.6.2010)

 • Aktivity pre žiakov v rámci Dní Sabinova 2010 (4.6. - 12.6.2010)

 • Divadelné predstavenie INKOGNITO pre žiakov 6. - 9. ročníka (4.6.2010 o 8.15 v MsKS)

 • Exkurzia žiakov 9.A a 8.C do Banskej Štiavnice (2.6.-3.6.2010)

 • Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach pre žiakov ŠKD (2.6.2010)

 • Celoškolské oslavy MDD (1.6.2010)

 • Tvoja správna voľba - preventívny program Policajného zboru SR pre žiakov 4. ročníka (31.5.2010 o 9.00)

 • Prezentácia projektu "Využime šancu - vzdelávajme sa, žime kultúrne a zdravo" (31.5.2010 o 11.00 h             v multimediálnej učebni školy)

 • Divadelné predstavenie pre žiakov 1. ročníka (31.5.2010 v DJZ Prešov)

 • Relaxačno-poznávací pobyt Taliansko - Grottamarre pre žiakov 8. ročníka (21.5. - 31.5.2010)

 • Základný plavecký výcvik pre žiakov 5. ročníka (17.5., 19.5.-24.5.2010)

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka (17.5., 19.5.-24.5.2010)

 • Poznávací zájazd Remeš - Paríž - Versailles (17.5. - 22.5.2010)

 • Exkurzia žiakov 7. ročníka do Leteckého múzea v Košiciach (13. - 14.5.2010)

 • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou pre I. st. (11.5.2010 v školskej knižnici)

 • Škola v prírode pre žiakov 2. až 4. ročníka v Drienici (3.5.-7.5.2010)

 • Výmenný pobyt žiakov v rámci projektu miest Sabinov a Cubuk /Turecko/ (19.4.-28.4.2010)

 • Hodnotiaca pedagogická rada za 3. štvrťrok šk. roka 2009/2010 (19.4.2010 o 13.30h)

 • Exkurzia žiakov 8. ročníka do Slovenského technického múzea v Košiciach (15.4.-16.4.2010)

 • Prezentácia krúžkovej činnosti ŠSZČ v MsKS v Sabinove (14.4.2010)

 • Fotografovanie žiakov a tried podľa záujmu (12.4.2010)

 • Bedmintonový turnaj zamestnancov školstva v športovej hale v Sabinove (9.4.2010)

 • Okresné zasadnutia predmetových komisií (7.4.2010) - žiaci majú v tento deň riaditeľské voľno

 • Veľkonočné prázdniny (1.4. - 6.4.2010)

 • Deň učiteľov – celomestské oslavy spojené s ocenením pedagógov (26.3.2010) - všetci žiaci majú                   v tento deň riaditeľské voľno

 • Marec - Mesiac knihy - aktivity v školskej knižnici (1.3. - 31.3.2010)

 • Exkurzia - Drevené kostolíky regiónu (26.3. - 27.3.2010)
 • Výchovno-vzdelávacia exkurzia pre žiakov 9. ročníka do Planetária v Prešove (17. - 18.3.2010)
 • Mini Playback Show (11.3.2010)
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka (10.3.2010) - žiaci 5. - 8. ročníka majú v tento deň            udelené riaditeľské voľno
 • Jarný tábor "Včielka" pre deti ŠSZČ a ŠKD 1. až 4. ročníka (15.2. - 19.2.2010)
 • Jarné prázdniny (15.2. - 19.2.2010)
 • Zábavné dopoludnie pre žiakov 6. - 9. ročníka (12.2.2010)
 • Karneval pre žiakov 0. - 5. ročníka (12.2.2010)
 • Polročné prázdniny (1.2.2010)
 • Odovzdávanie polročných vysvedčení (29.1.2009)
 • Divadelné predstavenie pre žiakov I. stupňa (26.1.2009)
 • Pedagogická rada - klasifikácia prospechu, dochádzky a správania žiakov za I. polrok školského roka 2009/2010 (25.1.2010 v zborovni školy)
 • Základný lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka v rekreačnom stredisku Drienica - Lysá (18.1. - 22.1.2010)
 • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2010/2011 (18.1. - 19.1.2010)
 • Karate Klub Sabinov, ktorý pracuje pri  ŠSZČ usporiada dňa 16.01.2010 / sobota/ 5. ročník Turnaja nádejí v karate vo vekovej kategórií do 14 rokov. Miesto konania - telocvičňa ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove.
  Prezentácia:  8,30 h - 9,30 h
  Začiatok súťaže: 9,45 h
  Súťaže kata a kumite: 10,00 h - 15,00 h
  Vyhlásenie výsledkov: cca 15,30 h
  Štartovné: 1 euro, STV max. 6.kyu
  Informácie: Marek Zborovjan - 0911157709, Beáta Futejová - 0917434250
 • Vianočné prázdniny (23.12.2009 - 10.1.2010)
 • Vianočný koncert žiakov ZUŠ v kinosále MsKS (17.12.2009)
 • Rodičovské združenie pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka s účasťou zástupcov jednotlivých SOŠ
  v pôsobnosti okresov Sabinov a Prešov (7.12.2009 o 15.30 h v telocvični školy)
 • Vianočná burza hračiek (4.12.2009)
 • 2. ročník športovej olympiády Šport bez bariér pre telesne, zrakovo a sluchovo postihnutých žiakov ZŠ a MŠ v pôsobnosti Školského úradu v Sabinove a ich rodičov (3.12.2009 o 9.00 v telocvični školy)
 • Fotografovanie žiakov školy (2.12.2009)
 • Pedagogická rada (23.11.2009 o 13.30 h)
 • Poznávací zájazd do Budapešte (20.11.2009)
 • Hodnotiaca pedagogická rada za I. štvrťrok šk. roka 2009/2010 (16.11.2009 o 13.30 h)
 • Celoslovenská súťaž v mažoretkovom športe (14.11.2009 v Mestskej športovej hale v Sabinove)
 • Návšteva divadelného predstavenia v MsKS pre žiakov 8. a 9. ročníka (6.11.2009 o 8.15 h)
 • Jesenné prázdniny (29.10. - 30.10.2009)
 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka (28.10.2009) - pozvánka
 • Exkurzia do Botanickej záhrady a Prírodovedného múzea v Košiciach (27.10.2009) - 9.A, 8.C
 • Čitateľský maratón - súťaž na zistenie čitateľskej zdatnosti našich žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. Súťaž bude prebiehať od 26. 10.2009 do 28.10.2009 na hodinách literárnej výchovy a čítania. Súčasne bude v školskej knižnici inštalovaná výstava kníh spojená aj s ich predajom. Výstava bude od 26.10. do 6.11.2009. Bližšie informácie o súťaži a výstave u p. uč. N. Miščíkovej
 • Príchod anglických učiteľov do našej školy (27.10.2009) - návšteva je zorganizovaná v spolupráci s Rómskym vzdelávacím  centrom v Prešove -  ROCEPO, ktoré je integrálnou súčasťou Metodicko-pedagogického centra v Prešove. Hostia sa zúčastnia na otvorených hodinách anglického jazyka v triedach, kde sú aj rómski žiaci, prezrú si priestory školy a stretnú sa s vedením školy a učiteľmi anglického jazyka.
 • Exkurzia do spaľovne pri Košiciach pre deviatakov (21.10.2009)
 • Exkurzia pre žiakov 9. ročníka do Oswiecima (14.10.2009)
 • Exkurzia do Vysokých Tatier (24.9.2009)
 • Účelové cvičenie - Ochrana človeka a prírody - pre žiakov II. stupňa (22.9. - 23.9.2009)
 • Koncert proti rasizmu, šikanovaniu, diskriminácii a ostatným formám intolerancie pre žiakov II. stupňa (21.9.2009 o 9.30 v MsKS v Sabinove)
 • "Doprava, doľava" - program pre deti I. stupňa (21.9.2009 o 8.15 v MsKS Sabinov)
 • Plenárne a triedne aktívy ZRPŠ (9.9.2009 o 15.30 h)
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010 (2.9.2009)

 

   Web správa:
Mgr. Peter Viktor
Škola podporovaná projektom
Posledná aktualizácia: 21.09.2007