ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Adresa: Ul.17.novembra 31, 08301 Sabinov

Tel.: 051/4521840 Fax: 051/4520739 E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk

Hlavná stránka
Profil školy
Kronika
Personálne obsadenie
Štatistické údaje
Organizácia šk. roka
Záujmová činnosť
Školský klub detí
Partnerstvá
Aktivity školy
Comenius
Projekt ESF
Výchovný poradca
Špeciálny pedagóg
Prevencia závislostí
Aktuality
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Školská jedáleň
Zverejňovanie
Odkazy

 

 


Informačný systém školy
(
agenda školy, elektronická žiacka knižka) 


Školský internetový časopis
 


 
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk 

Počet prístupov:
 

 

*********************************************

Vitajte na stránkach našej školy

*********************************************

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % zo svojich daní z príjmu, postupujte podľa návodu zverejneného na našej Edupage stránke: http://zsnovsab.edupage.org/percenta2/?

Všetkým Vám srdečne ďakujeme

*********************************************

Zaradenie žiakov do tried v školskom roku 2013/2014 nájdete na našich Edupage stránkach
(http://zsnovsab.edupage.org/students/?)

*********************************************

*********************************************

 

 Web správa:
Mgr. Peter Viktor
Škola podporovaná projektom
Posledná aktualizácia: 24.03.2014