ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

Adresa: Ul.17.novembra 31, 08301 Sabinov

Tel.: 051/4521840 Fax: 051/4520739 E-mail: skola@zsnovsab.edu.sk

Hlavná stránka
Profil školy
Kronika
Personálne obsadenie
Štatistické údaje
Organizácia šk. roka
Záujmová činnosť
Školský klub detí
Partnerstvá
Aktivity školy
Comenius
Projekt ESF
Výchovný poradca
Špeciálny pedagóg
Prevencia závislostí
Aktuality
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Školská jedáleň
Zverejňovanie
Odkazy

 

 


Informačný systém školy
(
agenda školy, elektronická žiacka knižka) 


Školský internetový časopis
 


 
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk 

Počet prístupov:
 

 

*********************************************

Vitajte na stránkach našej školy

*********************************************

Zaradenie žiakov do tried v školskom roku 2014/2015 nájdete na našich Edupage stránkach
(http://zsnovsab.edupage.org/students/?)

*********************************************


 

*********************************************

 

 Web správa:
Mgr. Peter Viktor
Škola podporovaná projektom
Posledná aktualizácia: 19.03.2015